Onderwijsprogramma's

“Design Yourself”: in samenwerking met Arkelstein, de Marke en een zestal zelfstandige kunstdocenten hebben we een programma ontwikkeld, waarbij we gedurende drie jaar werken aan deskundigheidsbevordering van docenten èn leerlingen op het gebied van product design en nieuwe media.

Klik op het onderwijsprogramma voor meer informatie en het lesaanbod.

Binnen het meerjarenprogramma CMK formuleren scholen hun visie op cultuureducatie. Vervolgens ondersteunen we de docententeams om op basis van deze visie zelf meer met kunst en cultuur te doen in de klas. Deskundigheidsbevordering van docenten neemt een centrale plek in binnen het programma. We organiseren o.a. trainingen en coaching on the job, uitgevoerd door diverse culturele partners.

Klik op het onderwijsprogramma voor meer informatie en het lesaanbod.

CultuurSchakel is de naam van het programma dat wordt gefinancierd vanuit de regeling Combinatiefunctie Cultuur. Hierbij werken we samen met 16 scholen (PO en VO) en tientallen culturele partners aan duurzame cultuureducatie, als structureel onderdeel van het reguliere onderwijsprogramma. Bestaande uit maatwerk voor iedere school, met talrijke mogelijkheden binnen alle kunstdisciplines.

In dit programma staat erfgoed en mediakunst in en om de gemeente Deventer centraal. We zeggen ‘in perspectief’, omdat we de gemeente Deventer ook in perspectief plaatsen. De gemeente wil niet alleen zeggen de stad, maar bijvoorbeeld ook het dorp Schalkhaar. Perspectief gaat tegelijkertijd ook over de mediakunst kant van dit programma. Over (camera)standpunt en horizon. Binnen mediakunst is het de leerling die bepaalt hoe hij zijn onderwerp zal kaderen. Afhankelijk van het verhaal dat hij wil vertellen. Afhankelijk van zíjn perspectief.

Contact

Contactpersonen

 

Mede mogelijk gemaakt door…

Dit Onderwijsportaal van Kunstcircuit is mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Stel uw vraag

© 2024 Portal Kunstcircuit | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Vormgeving en invulling : Thumbs Up | Technische realisatie Sieronline