Downloads

Download lesmateriaal & aanvullende documenten.

Naar downloads

Jouw animatiefilm 1 van 5

Leerlingen leren in 5 lessen van 100 minuten zelf een cut-out animatie film bedenken en produceren, compleet met muziek en geluid. We voeren eerst een klein project uit om te oefenen, voordat de leerlingen in 4 lessen een compleet project uitvoeren. In elke les kijken we naar voorbeelden, werken we aan onderdelen van het proces en presenteren de leerlingen hun vorderingen aan elkaar. Aan het einde van de lessenserie hebben de leerlingen in kleine groepjes een korte animatiefilm gemaakt.

 • Lesdoelen
 • Voorbeelden/resultaten
 • Randvoorwaarden
 • Benodigdheden
 • Stappenplan voorbereiding
 • Stappenplan les

 • Les 1

  • Leren wat cut-out animatie is aan de hand van het werk van Terry Gilliam
  • Zelf een eenvoudige cut-out animatie maken
  • Leren hoe je het maken van een animatie voorbereidt door middel van een plan en script
  • Een plan maken voor een eigen korte animatie film
  • Het eigen plan presenteren aan de groep
 • Na vijf lessen…

  heeft ieder groepje leerlingen een eigen korte animatiefilm, compleet met muziek en geluid. De films gaan over thema’s die de leerlingen zelf kiezen en uitwerken. Hieronder vind je een voorbeeld van een gemaakte animatievideo, met als thema “Patatje oorlog”.

 • Gedurende de vijf lesssen

  • De leerlingen werken gedurende de 5 lessen met dezelfde iPad, met daarop de eigen projectbestanden in Foto’s, iMovie en Stop Motion Studio, óf:
  • De werkbestanden van de leerlingen worden na elke les in de cloud (bijvoorbeeld Google Drive) opgeslagen en aan het begin van de volgende les op een iPad gedownload
  • Elke les is er een groot scherm om voorbeeld video’s te laten zien
  • Tijdens de laatste les kunnen de iPads via HDMI of Apple TV op een groot scherm aangesloten worden voor vertoning van de resultaten
 • Les 1

  • 6 cut-out standaards (1 per 2 á 3 leerlingen)
  • 6 iPads met Stop Motion Studio (1 per 2 á 3 leerlingen)
  • Uitgeprint document “Studio Z – Cut-Out Animatie Characters A4” (1 per 4 leerlingen)
   (via downloads – rechts op deze pagina)
  • Scharen
  • Voorbeeld video Terry Gilliam (via downloads – rechts op deze pagina)
  • DY Arkelstein Script Templates (via downloads – rechts op deze pagina)
 • Les 1 – 15 minuten

  • Download alle lesbestanden, via de roze button ‘naar downloads’
   (rechts bovenaan op deze pagina)
  • Uitprinten “DY Arkelstein Script Template” document (1 per leerling)
  • Uitprinten “Studio Z – Cut-Out Characters A4” document (1 per 4 leerlingen)
  • Opladen iPads
  • Verzamelen iPads, Animatie Studio’s, Animatie Characters, scharen
  • Klaarzetten voorbeeld filmpjes voor presentatie
 • Deel 1 – 60 minuten

  Intro

  Algemeen: licht de lessen serie toe, leg uit waar het over gaat, wat we gaan maken en in welke stappen we dat doen.

  Start vervolgens met een korte algemene uitleg over wat animatie in het algemeen is, en specifiek cut-out animatie. Doe dit door ter plekke een animatie te maken met een iPad, animatie standaard en eenvoudig te animeren object, bijvoorbeeld een schaar. Laat zien welke app we gebruiken (Stop Motion Studio) en leg de basis functies uit: fotograferen, afspelen, framerate, afbeeldingen wissen. Laat zien hoe je foto voor foto een beweging vormgeeft met stop-motion animatie. Laat ook zien hoe je met de lengte van de beweging van het object per foto (kleine stapjes van 1 cm versus grote stappen van 10 cm) de bewegingssnelheid kan manipuleren.

  Laat het resultaat zien en bespreek de effecten. Laat vervolgens de animatie character zien (te downloaden bij deze les) en geef de opdracht een character uit te knippen en deze in de animatie een stunt uit te laten voeren.

  Kern

  Leerlingen maken in groepjes van 2 of 3 een korte animatie van een cut-out character die een stunt uithaalt. De opdracht is uit te breiden, bijvoorbeeld door een attribuut aan de animatie toe te voegen (zoals een voetbal) of door een verhaal element te introduceren. Leg de les stil als leerlingen bijzondere ideeën hebben die de moeite van het delen waard zijn. Laat de leerling dan zelf het filmpje toelichten en uitleggen hoe een bepaald effect bereikt kan worden.

  Afsluiting

  Exporteer de filmpjes op de iPads, terwijl de leerlingen opruimen. Laat als alles is opgeruimd de filmpjes zien en bespreek de resultaten. Laat de leerlingen elkaar tops en tips geven en eventueel vragen stellen.

  Deel 2 – 40 minuten

  Intro

  Leg uit dat elke film begint met een idee. En dat je bij een animatie een aantal zaken moet bedenken voordat je kan beginnen met uitvoeren. Laat het Script Template document zien (te downloaden bij deze les) en licht toe welke zaken hierop ingevuld moeten worden, en wat er met de verschillende termen bedoeld wordt.

  Kern

  De leerlingen vullen hun eigen document in. Ze mogen ervoor kiezen zelfstandig te werken (als er daarvoor genoeg iPads en materialen zijn) of samen te werken. Als leerlingen vastlopen is het meestal omdat ze niet op ideeën voor het verhaal komen, of omdat ze niet snappen hoe je een idee ontleedt naar de verschillende onderdelen. Help ze door met ze te zoeken naar thema’s die hen aanspreken, en door ze te helpen deze te analyseren om zo tot de informatie voor de invulvelden in het document te komen.

  Afsluiting

  Laat de leerlingen hun eigen ideeën presenteren aan de groep. Laat de groep tops en tips geven. Sla na afloop de resultaten op.

Dit is een openbare les. Reageren is voor openbare lessen uitgeschakeld.

Hier vind je alle ontwikkelde lessen binnen dit programma. Stap voor stap uitgewerkt zodat je deze les eenvoudig zelf kunt uitvoeren. Klik op “Downloads” om bijbehorend lesmateriaal te downloaden. Bovendien kan je via “Les Varianten” een eigen variant op deze les aanmaken en zelf ideeën en suggesties toevoegen.